2015-01-30 @ 10:09:10

موشک تاو علیرغم میزان بسیار محدود استفاده اش توسط مخالفین، پرسر و صداترین سلاح به کار رفته در جنگ داخلی سوریه محسوب میشود. شاید مهمترین علت این جلب توجه ها به کارآئی منحصر به فرد این موشک برمیگردد که با حساب درصد پایین خطایش، میتواند وضع جبهه ها را به هنگام بن بست تغییر دهد.
عکس پایین که مربوط به دو روز پیش است یک توپ شیلکای ارتش سوریه را در شیخ مسکین بعد از هدف قرار گرفتن توسط یک موشک تاو نشان میدهد.
در واقع یک تاو 50 هزار دلاری، یک شیلکای 3 میلیون دلاری را از رده خارج کرده است.

2015-01-27 @ 14:02:35

گاري فروش هيزم، غوطه شرقي دمشق، امروز ٢٧ ژانويه ٢٠١٥
كمبود سوخت در مناطق محاصره شده توسط ارتش سوريه، عقربه ي زمان را در اين نواحي به دوران ماقبل عصر مدرن بازگردانده است. بسياري خانواده ها مجبور شده اند براي گرم كردن خود مبلمان و وسايل چوبي خانه را آتش بزنند.